top of page
Penguins

Store Policy

Privacy & Safety

I’m a privacy & safety policy section. I’m a great place to inform your customers about how you use, store, and protect their personal information. Add details such as how you use third-party banking to verify payment, the way you collect data or when will you contact users after their purchase was completed successfully.

 

Your user’s privacy is of the highest importance to your business, so take the time to write an accurate and detailed policy. Use straightforward language to gain their trust and make sure they keep coming back to your site!

Wholesale Inquiries

Raktárkészlet

Az oldalunkon található kínálatunkhoz nem mindig áll korlátlanul rendelkezésre. Ha a megrendelőt nem tudjuk kiszolgálni, akkor a telefonos visszahívás (egyeztetés) folyamán tájékoztatjuk. Ekkor akár a Pacsi Állateledel és Kiegészítő Kft, akár a megrendelő módosíthat a rendelésen, vagy elállhat a rendeléstől. A vásárló elfogadja ezen feltételeket a rendelés leadásakor.

Házhoz szállítás díjszabása

Kecskemét területén:

  • Értékhatár nélkül ingyenes.

Kecskemét 20 km-es körzetében, csak település közigazgatási határán belül (Kiskunfélegyháza, Lajosmizse, Nagykőrös, Szentkirály, Nyárlőrinc, Városföld, Helvécia, Jakabszállás, Ballószög, Ágasegyháza, Katonatelep, Fülöpháza):

  • Minimum rendelési érték: 5.000 Ft

  • Rendelési érték 5-20.000 Ft között a házhoz szállítás díja: 1000 Ft

  • Rendelési érték 20.000 Ft felett ingyenes.

Cegléd, Szolnok, Tiszakécske, Kiskunfélegyháza, Pusztavacs közigazgatási határán belül (havonta egy, előre meghatározott napon indul autó - a szállítás napjáról a Bolt facebook oldalán adunk tájékoztatást)

  • Minimum rendelési érték: 5.000 Ft

  • A házhozszállítás díja minden esetben 2000 Ft

Szállítási határidő

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 1 - 7 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 1 - 2 hét.

Házhoz szállítási információk

A kapott megrendeléseket kizárólag saját autóval kézbesítjük. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-20 óra között. Kiszállítást csak a feljebb megjelölt városokba és 10 km-es vonzáskörzetükbe végzünk. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a most megjelölt napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény ellenértékének és a szállítási díjnak, valamint az utánvétel díjának a futár részére való teljesítését.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén az üzemeltető adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

A garancia (jótállás)

Az üzemeltető által forgalmazott egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. Korm. rendelet szerint 1 éves jótállási idő áll a fogyasztó rendelkezésére a termék átadásának napjától. A vásárlót a jótállás joga akkor nem illeti meg, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett. A megjelölt rendelet alá nem tartozó termékek tekintetében a gyártó által biztosított jótállási idő a termék mellett feltüntetésre kerül. Ezzel kapcsolatos problémák felmerülése esetén az üzemeltető pontos információt tud adni. Jótállás esetében a fogyasztó a jótállási időn belül a meghibásodott termék díjmentes javítása, vagy cseréje illeti meg. A garanciális javítások a gyártási hibából eredő meghibásodásokra terjednek ki. A garancia feltételek a használati útmutatóban levő feltételek betartásával együtt érvényesek.

Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. A meghibásodott készüléket közvetlenül áruházunk címére is visszaküldheti. Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevőpontunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak! A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Az üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy cserét 14 napon belül elvégezze. A jótállás körében végzett tevékenység költségei az üzemeltetőt terhelik.

Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

  • olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,

  • olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál

Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni,az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási - illetőleg szavatossági időn belül. Rejtett hiba esetén az Üzemeltető az anyagot bevizsgálja a tekintetben, hogy az minőségileg megfelel-e a gyártó által írt minőségi követelményeknek.

A termék átvételével a kárveszély a termék tekintetében az Üzemeltetőről átszáll a Vevőre, ezt követően a Vevő mennyiségi illetőleg szemrevételezéssel megállapítható minőségi kifogások megtételére nem jogosult.

Az eladó felelősségvállalása

A Pacsi Állateledel és Kiegészítő Kft. nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk valamint a szórólap, hirdetések helyességéért, valóságtartalmáért, valamint a hiányosan vagy más nevében történő rendelésre. Pacsi Állateledel és Kiegészítő Kft. fenntartja magának a jogot a "Megrendelővel" szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körû vagy részleges megszüntetésére. A Pacsi Állateledel és Kiegészítő Kft. nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem. A Pacsi Állateledel és Kiegészítő Kft. nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a megrendeléssel kapcsolatos, meghibásodással, balesettel, kárral kapcsolatos. Megrendelő kijelenti, hogy a Pacsi Állateledel és Kiegészítő Kft.-n keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be a Pacsi Állateledel és Kiegészítő Kft és dolgozóit. Ellenkező esetben a Pacsi Állateledel és Kiegészítő Kft vagy dolgozója saját maga által meghatározott kártérítési igénnyel léphet fel megrendelővel, vagy annak képviselőjével szemben.

A vásárló felelősségvállalása

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Bingó Pizzafutár - Felicita 2004 Kft. számára. A Bingó Pizzafutár - Felicita 2004 Kft. ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

 

A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

Szerzői jog

Tilos a Pacsi Állateledel és Kiegészítő Kft. engedélye nélkül a nevet, terméknevet, fanátzianevet, képet, logot, felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz amely nem tartozik Pacsi Állateledel és Kiegészítő Kft.-hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a Pacsi Állateledel és Kiegészítő Kft. vagy a internetes rendelő szolgáltatásnak, nevének lejáratására. Az internetes oldalainkon található szöveges információk, terméknevek, fantázianevek, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat az Pacsi Állateledel és Kiegészítő Kft. írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

Adatvédelem

Az internetes megrendelő, vagy telefonos megrendelés rendszerünk szolgáltatásainak igénybevételéhez a "Megrendelőnek" személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. Az internetes oldalakat mûködtető Pacsi Állateledel és Kiegészítő Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a "Megrendelő" bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt világos , figyelemfelkeltő és egyértelmû közléssel jelzi és tájékoztatja Önt az adatfelvétel módjáról , céljáról és elveiről. A Pacsi Állateledel és Kiegészítő Kft. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körû titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben ha Ön valamely folyamat során ezt külön igényli és rendelkezésre állnak. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék házhozszállításához szükségesek. Az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy megrendelését felvegyük, teljesítsük, illetve ellássuk a "Megrendelőt" a rendeléssel kapcsolatos információkkal.

Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. A Pacsi Állateledel és Kiegészítő Kft betartja a rá vonatkozó etikai normákat.

 

 

Vonatkozó jogszabályok:1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. vi CVIII. Törvény

2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. vi CLV. Törvény

3. A kereskedelemről szóló 2005. vi CLXIV. Törvény

4. A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 

5. Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 133/2007.(VI.13.)Korm. rendelet 

 

 

 

Címünk:

6000. Kecskemét, Hoffmann János u. 13.

Telefonszám:

+36-70-669-9773
+36/70-453-4721

Email:

info@pacsibarf.hu

 

Kövess minket:

Facebook
 

 

 Minden jog fenntartva a Pacsi Állateledel és Kiegészítő Kft. által.
Áraink az aktuális bolti készletre vonatkoznak, az árváltozás jogát fenntartjuk.

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

bléancoLOGO.png
ZOOLAND LOGO  (2).png
bottom of page